Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 oktober 1899

Anmärkning

{1899, den 19 Oktober.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Frieman,
v. Krusenstierna,
Landström
Pallin och
Åkerstein
alla med anmälda och godkända förfall

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll, utsågos
Herrar Johnson och Koraen.

{§ 2.}
Föredrogs det af Utskottet uppsatta förslag till yttrande
öfver den af utsedda uppskattningsmän verkstälda vär-
dering af de markområden, som ifrågosatts till förvärf-
vande från KM:t och Kronan, och blef samma förslag
med några mindre ändringar af Stadsfullmäktige an-
taget och godkändt sådant detsamma finnes i bref-
och konceptboken för denna dag infördt.

[MARG:{167/1896}U.]

Justeradt samma dag

/Arvid, Nilsson/
/ A:W:Koraen/
/Gustaf Johnson/

[MARG:{reg.}]

År 1899 den 20 Oktober å Stadshuset
offentligen uppläst betyga

/Erik. Pettersson/
/L Aug, Sköld./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107200.

Personrelationer