Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 juli 1842

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 juli 1842

Anmärkning

1842. den 8 Julii Sammanträda å Rådhuset Stadens
Tjugofyra Äldste, af hvilka voro närvarande
följ näml.

Ordföranden, Herr Handl: Möller. samt
Herrar Hårdh, Bovin, Stålberg, Malm, Norling
Landin, Bergström, Frössén, Johanson, Boman,
Winterqvist, Nordström.

1:mo S:D: Föredrogs af ordföranden;
Källarmestar Vogels, inlaga till Landhöfdinge Embete
om anhållande, om Destilators-Rättigheter,
härstädes, hvilken Ansökning blefven hit remmiteradt
till Stadens Äldste, hvilken densamma, gemensamt
Afslog.

2:o Arrendatoren Thysells ansökning om Burskaps
Vinnande Såsom färjare bifölls

3:o. Pennknifs smeds-Gesällen Anders Lundqvists ansökning
att blifva mästare, - bifölls.

4. Nålmakare Gesällen Johan Olof Edström, om
Burskaps Vinnande. Afslogs på Vilkor, näml
att nämde Edström skall inför magistraten
insända Nöjacktigare, och fullständigare betyg
i afseende på hans frejd. - emedan det
medföljande Prestbetyget eij fullkomligt ut-
visade hans Välfräjd, intil dess bestrides
Ansökning. Eskilstuna som ofvan

/Gust, Jul, Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 juli 1842,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106908.

Personrelationer