Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 april 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 april 1859

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Sammanträde med Borgerska-
pets Herrar Äldste å Rådhuset i Eskilstuna den
8. April 1859.

Närvarande Ledamöter,
Ordföranden Herr J. Hedlund
J. Svensson J. Walén
W. A. Öhman P. G. Winterqvist
P. E. Blomqvist E. Kjellström
P. Wahlström Fr. Bovin d. ä
L. F. Östervall O. F. Svalling
J. W. Widberg Eric Haglund
B. E. Skogsborg C. A. Lundberg
L. O. Wessing C. Spångberg
L. J. Ström

1:o upplästes en Från källarmästaren K. F. Freése
till Magistraten inlemnad skrift, hvilken sedan
blifvit till Stadens Äldste remitterad, så lydande

"Undertecknad, som tillhandlat sig Lägenheter
Sommarro här utanför Staden, och nu är betänkt
att derstädes i år likasom Förr Öfligt warit, hålla
utvärdshusrörelse, såwida tillstånd dertill kan af
wederbörande erhållas och hvarom ansökning
af mig kommer att ofördröjligen ingifvas,
Får härigenom wördsammast hemställa om
wällofl Magistratens tillstyrkande till denna
ansökning, efter Stadens Äldstes hörande; Och
Får jag tillkännagifva att ifrågavarande rörelse
är afsedd att idkas Från den 1. Maij till den 1. October
detta År, på eftermiddagarne Från kl. 4. till
kl. 10. samt att bränvin icke skall utskänkas
annorlunda än vid Måltider. - Eskilstuna den
4. April 1859.
/K; F; Freése/

Förestående ansökning beviljades enhälligt af
Stadens Äldstes närvarande Ledamöter

2:o Företogs Frågan om utarrenderande af
Flackersta Hemman, hvartill Projekt-Con-
tract skulle upprättas, till uppsättande deraf valdes
Herrar Öhman, Blomqvist, Ström, O, F, Svalling och
skulle som biträde anmodas Herr Magister Sandberg.

Infidem
/P. G. Fahlander/

Uppläst och Justerat

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 8 april 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106907.

Personrelationer