Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1853

Anmärkning

Protocoll vid Stadens Äldste den 7 Aprill 1853

Närvarande Ledamöter

Herrar J, G Johansson
Herrar August Bohm
Herrar J. P. Markman
Herrar P A Thysell
Herrar G. D. Dahlberg
Herrar J. E: Ekström
Herrar L. A Hård
Herrar H. Dahlberg
Herrar O. F. Svalling
Herrar L, F; Ståhlberg
Herrar J. Hedlund
Herrar C. Spångberg
Herrar C A Lundberg
Herrar A Lindblad

§.1.
Beslöts att målet mellan Norei Stärbhus delägare
och Staden Rörande Westermarken skule öfver
Lemnas till Kongl. Maj:ts pröfning.

§2.
Skulle hos Konungens Befallningshafvande begä-
ras vräkning å de Westermarkens bygda
Lägenheter som äro Bygda sedan förbud
af Häradrätten deremot blifvit beviljat

/Aug Bohm/
/A Lindblad./
/P. A Thysell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106900.

Personrelationer