Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1853 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1853 (2)

Anmärkning

Den 7 Aprill 1853.

Närvarande Ledamöter
Herr J. G. Johansson
Aug. Bohm
J. P. Markman
P. A. Thysell
G. Dahlberg
J. E. Ekström
L. A. Hård
H. Dahlberg
O. F. Svalling
L. F. Ståhlberg
J. Hedlund
C. Spångberg
C. A. Lundberg
A. Lindblad

1:mo Beslöts att målet mellan Norei Sterb-
hus delägare och Staden, rörande
Westermarken skulle öfverlemnas
till Kongl Maj:ts pröfning.

2:do Skulle hos Konungens befallningshaf-
vandes begäras wräkning å de på
Westermarken byggda lägenheter som
äro byggda sedan förbud af Härads-
rätten deremot blifvit bevilljat.

/Aug Bohm,/
/A. Lindblad,/
/P. A. Thysell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1853 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106899.

Personrelationer