Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1843

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1843

Anmärkning

1843. den 5 Sept: Sammanträdde Stadens Äldste
å Vanligt samlings rum, till öfverlägning,
af hvilka voro Närvarande,

Ordförandne, H: Handelsman Möller,
Samt Herrar, Söderholm, Grönstrand, Winterqvist,
Forssbom; Swalling, C. J. Zetterberg. Markman. Norling
Malm, Landin,

S:D: föredrogs af Ordföranden, enligt förutgången pålysning
af Herr Landtmätaren Mossberg- om Upmätning- å en
Vret; belägen å den såkallade Westermarken, tillhörig
Herr fabriqueren Björk; samt Enkan M: E: Forssbom
som nu densamma försåldt;

för att att bevaka. vid samma tillfälle, Stadens
Rätt, och bästa, Valdes nedan nämde Herrar äldste
Handelsman Möller. samt; Herr O G Grönstrand;

För att vid Landtmäteri upmätningen personligen
vara Närvarande, Thorsdagen den 7 Sept: Kl. 10 Fm
och lemnades vid samma tillfälle, fullmakt till ofvan-
nämde Herrar för att öfvervara upmätning.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 september 1843,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106892.

Personrelationer