Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1851

Anmärkning

Protocoll, hållet wid sam-
manträde med Borgerska-
pets Äldste i Eskilstuna
den 4 Mars 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller
och Ledamöterne Herrar C: G. Söderholm,
L. A. Hårdh, C. E. Lennmalm, J.
Landin, W. A. Öhman, J. P. Marck-
man, J. Hedlund, J. E. Ekström,
O. F. Swalling och E. Haglund.

§.1.
S.D. För bewakandet af Sta-
dens swarande talan uti till Wester
Rekarne Härads Rätt nu instämda rätte-
gången emellan ägarne af Tunaforss
Bruk, å ena, och Staden, å den andra sidan,
angående bättre rätt till den så kallade
Westermarken, utsågos nu genom
enhällig kallelse Herr Åldermannen
C. G. Söderholm och Herr Manufaktu-
risten J. Landin; hwarom utdrag
af protokollet skulle såsom fullmakt
meddelas.

Som ofwan.
Ex protocolli
/C Ph. Strandman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106886.

Personrelationer