Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1851 (2)

Anmärkning

{Den 4 Mars 1851.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne Herrar C. G.
Söderholm, L. A. Hårdh, C. E. Lennmalm, J. Landin, W. A. Öhman, J. P.
Marckman, J. Hedlund, J. E. Ekström, O. F. Swalling och E. Haglund.

S.D. För bewakandet af Stadens Swarande talan uti till Wester Rekarne
Härads Rätt nu instämda rättegången emellan ägarne af Tunaforss Bruk, å
ena, och Staden, å den andra sidan, angående bättre rätt Till den så kallad
Westermarken, utsågos nu genom enhällig kallelse Herr Åldermannen
C. G. Söderholm och Herr Manufakturisten J. Landin, hwarom utdrag
af protokollet skulle såsom fullmakt meddelas.

(Uppläst, justeradt och godkändt betyga

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106885.

Personrelationer