Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 juli 1855

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 juli 1855

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Borgerska-
pets Äldste å Rådhuset i Eskilstuna d. 3 Juli 1855

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
P. E. Blomqvit
P. A. Thysell
C. W. Rudberg
C. Spångberg
H. Dahlberg

Ordföranden uppläste Herr E. Lundblads ansökning
om utbekommande af utlagda penningar för
stör till hägnaderna wid Flackersta, Och Beslöts
att Stadscassören skulle utbetala enl räkning
till Herr E. Lundblad 34 Rd [riksdaler] 13 öre Banco.

Upläst och Justerat
/H, Dahlberg./
/C; Spångberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 juli 1855,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106859.

Personrelationer