Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 augusti 1849

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 augusti 1849

Anmärkning

Sammantrede den 3 Aug: å Tingshuset med Stadens Äldste
närvarande Ordföranden Lennmalm Tysell Södrholm
Landin Dahlberg Lundberg Hedlund J
Lundström Swalling Bom

§1
förekom Carl Söderbergs ansökan att få bygga
på Westermarken, Remiss från Magistraten, afslog
af Stadens Äldste af orsak att tillräckligt bygnads
tomter finnes å Kungsladugården och Snickarängen.

§2
arbetskarlen Eric Johanson Eklund att bygga
på Westermarken Remitterad från K Bh:de afsogs
på Samma Grund Som Söderbergs ansökan.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 augusti 1849,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106855.

Personrelationer