Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 april 1846

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 april 1846

Anmärkning

1846. den 3 Apriil Sammanträdde å Rådhuset Stadens
herrar 24. Äldste, till öfverläggning, i åtskillige
Ämnen, af hvilka voro Närvarande.

Ordförande- Möller; Herrar- Johanson, Spångberg- Frössén;
Bohm; Lundberg; Winterqvist; Lindeberg. Öhman, Svalling.

S:D: föredrogs af Ordföranden, inlemnad Burskap Ansökningar

1:mo Näml handl: Holmgren, att såssom köpman härstädes sig
som borgare bosätta - beviljades.

2:o handl: Lundvall - likaledes, såssom handl. sig bosätta,
och såssom borgare Antaga, beviljades -

3 Kopparslagaren Theljander, Ansökning såssom borgare
härstädes, - beviljades-.

4:o Räcksmeden- E. G. Svanström, Ansökning. att såssom
borgare Antagas, - beviljades.

5:o Rörande Laga, af, och tillträdes syn. vid Flackersta, hemman,
emellan afträdande Arendatorn P. A. Lundberg samt tillträdande Arend:
handl: Lindeberg - Valdes - Handl. Johanson, samt,
manuf: Landin,- såssom syningsmänn, å Stadens Vägnar.

Dag som ofvan-
/Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 april 1846,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106854.

Personrelationer