Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 december 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 december 1860

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde med Stadens
herrar Äldste i Rådhuset den 27. Dec. 1860

{Närvarande Ledamöter}
Ordföranden Herr Joh. Hedlund samt
Herrar J. Svensson Joh. Svengren
L. F. Östervall J. Walén
B. E. Skogsborg C. E. Stenman
J. W. Widberg O. F. Svalling
A. Lindblad Er Haglund
P. Wahlström Elias Kjellström
C. G. Berglund
P. E. Blomqvist
A. Biljer

1:o Enligt remiss från Magistraten,
skulle nu den af GasBolaget i Staden
lemnade taxan, af de Äldsta pröf-
vas, men till följd deras att den-
samma upptager en hop effecter,
hvilka både till konstruktion
och wärde woro de Äldsta främman-
de. Comitterades Herrar Joh: Hed-
lund, Joh: Svengren, C E Stenman,
Elias Kjällström A Billjer, samt
för Drätselkammaren, A Norrman
att å Werkets Magasin bereda sig
tillfälle att bese alla de effecter
som i taxan förekomma, samt den efter
afgifva Sitt bedömmande, af wärdet häraf,
till nästa sammanträde.

Uppläst och justeradt
/A; Billjer/
/J; W; Widberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 december 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106832.

Personrelationer