Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 oktober 1835

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 oktober 1835

Anmärkning

{Den 26 October 1835}

{§:12}
Närwarande: Ordföranden: Herr Direct:
Zetterberg, samt Herrar: Öberg, Carlbom,
Esséen, Follin, Nystrand.

S:D: Företeddes och uplästes af
Herr Directeuren Zetterberg en Ansök-
ning af Mademoiselle Maria Cici-
lia Barkström om Burskaps win-
nande på Nipper- och Mode-
handel; hvilken Ansökning afslogs,
emedan Sökanden icke, enl:t hvad
Kongl Reglementet d. 2 Martii 1833
för Eskilstuna Fristad uti 3 art. 12 §
föreskrifwer, dertill vore lagligen
qualificerad.

[MARG:{Burskaps
Ansökning
af M. C:
Barkström
å Nipper
och Mode-
handel.
Afslagen.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 oktober 1835,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106831.

Personrelationer