Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 januari 1852 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 januari 1852 (2)

Anmärkning

{Den 27 Januari 1852.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne
Herrar C. A. Groth, C. E. Lennmalm, E. Haglund, P. G.
Winterqvist, P. A. Thysell, L. A. Hårdh, C. A. Lundberg,
J. P. Marckman, B. E. Skogsborg, J. Landin, C. Spångberg,
J. W. Möller, W. A. Öhman och Aug. Bohm.

S.D. Upplästes Wester Rekarne Härads Rättsprotocoll och
den 29 sistlidne December meddelade Utslag uti rättegången
emellan Tunaforss ägare och Eskilstuna Stad, angående bättre
rätt till det under benämning "Forss hemman", men Krono-
lägenheten Westermarken tillhörande och Staden under-
lydande jordområde, emot hwilket Utslag Eskilstuna Fri-
stads innewånare, såsom tappande part erlagt wad, hwil-
ket beslöts nu skulle fullföljas först genom reserva-
tionsbeswär att inlemnas till Kongl. Swea HofRätt före
klockan tolf Lördagen den 7:de instundande Februari,
hwarwid en månads anstånd med inlemnandet af de
hufwudsakliga beswären skulle begäras för att inom den-
na tid till Högbemälde Rätt inlemnas.

(Uppläst, justeradt och godkändt intyga
/C. E. Lennmalm./
/W. A. Öhman./
/C. Augst Groth./
/L. A. Hårdh./)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 januari 1852 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106833.

Personrelationer