Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1851

Anmärkning

Protokoll, hållet wid samman-
träde med Borgerskapets Äldste
i Eskilstuna den 26 Juni 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller
och Ledamöterne Herrar J. E. Ekström, W. A.
Öhman, C. A. Lundberg, J. W. Möller, C. E.
Lennmalm, J. G. Johansson, H. Dahlberg,
Aug. Bohm, P. A. Thysell, A. Lindblad,
C. A. Groth, J. Hedlund, O. F. Swalling,
C. Spångberg och J. Landin.

§.1.
S.D. Upplästes ett af Herrar Johansson,
Landin, Bohm och Ekström, till följd
af beslutet den 20:de i denna månad
upprättadt förslag om wilkoren för öfwertagandet af entre-
prenaden utaf gästgifwerihållningen här
i Staden på fem års tid från och med den 1 April in-
stundande år. Utaf förslaget gillades de
2 första momenterne men i 3:dje mo-
mentet antogs det sednare projecterade alternativet, deri
bestämmes att entreprenören efter laga syn
tillträder lägenheten och aflemnar den wid
afträdet den 1 April 1857 i lika swarsgildt
skick; Och det i 4 mom. af förslaget wäck-
ta yrkandet, att den entreprenören bewiljade
rättighet af kroghållning skulle af entreprenören hållas inom gården, blef
efter anställd votering med 9 nej emot 5
ja afslagen, så att det hädanefter som
tillförene ansågs wara innehafwaren af
gästgifweriet obetaget att bedrifwa
Krogrörelse, efter egen wilja i gården, eller
efter af Magistraten antaglig person, utom
gården. 5:te och 6:te momenterne antogos
oförändrade.

§.2.
S.D. Utaf de fem sökande till biwistandet
af expositionen i London, utnämndes
och efter röstetal med slutna sedlar
Manufakturisten L. F. Ståhlberg, Fabriks-
idkaren C. A. Norrström, Fabrikören J. A.
Nystrand och Snickaremästaren J. Ekstrand,
för hwilka fullmakter skulle utfärdas.

Uppläst, justeradt och godkändt
intyga.

/C. E. Lennmalm/
/C Augt Groth/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106828.

Personrelationer