Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1856

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1856

Anmärkning

Protocoll wid Sammanträde med Borgerskapets
Äldste i Rådhuset den 26. Juni 1856

Närvarande Ledamöter
Ordföranden L. F. Ståhlberg
Herrar - L. O. Wessing
P. A. Thysell
E. Kjellström
H. Dahlberg
W. A. Öhman
C. A. Lundberg
L. Östervall
P. G. Winterqvist
J. Hedlund
C. E. Stenman
L. J. Ström

För bevakande af Stadens bästa wid Sam-
manträde Fredagen den 27 denna månad
för utseende af Hamnplats vid den
blifvande Kanalen, wid Carl Gustafs
Stad, beslöts att följande Herrar skulle
vara närvarande neml: L. F. Ståhlberg
L. O. Wessing, J. Hedlund, A. Lindblad
L. Östervall, H Dahlberg

Uppläst och Justeradt
/W; A; Öhman/
/C, E, Stenman./

/P. G. Fahlander/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1856,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106829.

Personrelationer