Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 januari 1852

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 januari 1852

Anmärkning

För att höras och yttra sig uti den af Wester
Rekarne Härads Rätt genom Utslag den 29 sistlidne
December afgjorda twist emellan Tunaforss ägare
och Eskilstuna Fristad, angående bättre rätt till en
del af den så kallade Westermarken, anmodas Herrar
Ledamöter af Borgerskapets Äldste att sammanträda,
så mangrant som möjligt, å Rådhuset här i
Staden Tisdagen den 27:de innewarande Januari,
kl. 6 e.m, derwid bör beslutas om det emot
Utslaget erlagde wad skall fullföljas, eller ej.

Eskilstuna den 26 Januari 1852.

/Joh: Aug: Möller/
/F, Bovin/ [Hindrad att komma]
/J; P; Marckman/
/C Augst Groth/
/Joh: Hedlund/ [hindrad]
/W; A; Öhman/
/E Haglund/
/J, Landin/
/L; A; Hårdh/
/C, A, Lundberg/
/Aug Bohm/
/J. E: Zetterberg/
/L; F; Ståhlberg/ [kallad]
/J; E; Ekström/
/P. G. Winterqvist/ [kallad]
/P. A. Thysell/
/H. Dahlberg/ [BortRest]
/E Skogsborg/
/O. F. Swalling/ [BortRest]
/J. W. Möller/ [kallad]
/A. Lindblad/ [kallad Hindrad]
/C. E. Lennmalm/ [kallad]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 januari 1852,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106824.

Personrelationer