Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 januari 1844

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 januari 1844

Anmärkning

1844. den 26. Januarii, Sammanträdde å Rådhuset Stadens
tjugofyra Äldsta af hvilka voro närvarande
följande Näml:

Ordföranden Herr Handelsman Möller
Herrar Söderholm, Bergström, Stålberg -
Winterqvist, Lars Norling, Svalling -

1:mo S:D: Föredrogs af Orföranden, en Ansökning
af Arendatoren, af flackersta hemman. manu-
facturisten P: A Lundberg- om Anhållan
att af flackersta hemman, erhålla utsyning
enligt sin Reqvisition- till hemmanets-
stängsell, näml. 2000 st. Gärdsell, stänger 600-
par öfverstör 600 par Täppstör 8. à 10 st:
Sågtimmer till Husens reparetion, och till
Soldaten 6 Lass Wed- samt till torparen
Bränsle,-

af hvilket beviljades 1200 st: Gärdsell- 600 par
öfverstör- 600. par Täppstör; samt 6 Lass Ved
åt Soldaten, samt Bakved åt Torparen-
och till Utsyning af detta Valdes Herrar -
Lars Fredrik Stålberg- Söderholm- Törngren
hvilka Herrar äfvenlädes täcktes godhetsfult
besigtiga derstädes befintliga Boningshus
om dessa behöfva Reparation- hvilken
utsyning då af timmer, vid samma tillfälle
kan ske- Dag som ofvan-

/J A. Möller./
/[P] G, Winterqvist/
/C, G, Söderholm/
/L. f. Ståhlberg./
/L: Norling/
/O, F, Svalling

Werte

/E, G, Bergström./
/Gust Jul Eilitz./
/Aug, Bohm/
/J, E, Zetterberg/
/E: Nordström/
/Törngren/
/C J Frössén/
/F, Bovin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 januari 1844,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106823.

Personrelationer