Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juli 1844

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juli 1844

Anmärkning

{1844.} den 26. Julii Sammträdde Stadens tjugofyra
Äldste, å Stadens Rådhus, till öfverläggning
och granskning - öfver åtskillige Burskaps An-
sökningar, af hvilka Voro Närvarande, näml

Ordf. Handl: Möller; Handl: Lindeberg, Herr
Hårdh, Bomm, Bergström. O. G. Grönstrand,
Söderholm, Winterqvist, Norström, Svalling
Forssbom, L. Norling, L. F: Stålberg,

S. D. föredrogs af Ordföranden, Burskaps Ansökning
{1:mo} ingifven af Gesällen Johan Wilhelm Lundberg,
Ansökningen, bifölls-

{2.} Burskaps Ansökning, af Knifsmeds Gesällen
Anders Gustaf Freen, - Beviljades.

{3} Burskaps Ansökning - utaf. Handelsbetjenten
Herr L: O: Wessing, Beviljades,

{4:o} Burskaps Ansökning. utaf Låssmeds Gesällen
Lars Eric Norström, Beviljades

{5.} Burskaps Ansökning - af Låssmeds Gesällen
Anders, Christoffer Lindforss. men som Lind-
forss är i Saknad. utaf Gesällbref. så kann
hans Ansökning eij bifallas -

föredrogs af Ordföranden, rörande Westermarkens
ägor, af hvad rätt den nu innehafves, af
nu Värande Ägare; hvilkett Updrogs. till
Herr Deritör Zetterberg. samt H:r O: G: Grön-
strand, hvaraf - Omkostnaderna; derför bestrides
utaf Stads-Cassan,

Äfvenlädes Valdes, Herrar. Handl: Lindeberg. Herr
Törngren, Bruce, och Stålberg - för att Synas-
flackersta Hemmans bruk; af. nu Varande
Arrendator: [P, A;] Lundberg -

Eskilstuna Som ofvan;
/Gust, Jul, Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juli 1844,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106825.

Personrelationer