Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 januari 1846

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 januari 1846

Anmärkning

1846. den 23. Januarii, sammanträdde å Stadens Råd-
hus, Herrar 24 Äldste, till öfverläggning- om följ:
Angelägenheter, näml:

Ordföranden. handl Möller- Herrar Landin, Törngren,
Bohm. Söderholm, Öhman, Forssbom, Lindeberg,
Norling, Bruce, Johanson, Lundberg. Winterqvist, Svalling.
Spångberg-

S.D: Anmältes af Ordf. att flackersta hemman
1:mo Arrende Contract, är med Borgesmän försedt
hvilka, är. Handl. L. Widlund- samt. Herr O. G.
Grönstrand,-

2:mo Att den Veden som nu befinnes vara uphuggen
vid flackersta, skall utlysas Auction till den 27
dennes. för att den försälja med 2:ne månaders betalningtid.
Äfven beslöts, att samma dag utsyning skall
till handl. Lindeberg- yeärkställa - å hemman
Skog- herr Hårdh; herr Forssbom, samt herr
Söderholm-

3:o Rörande Westermarken, och dess prosess, utförande
åtog. herr handl. Lindeberg - samt Herr Landin -
att til alla dela fullfölja - samt kost-
nader derför betalas af Stadens Cacsa - äfvenlädes

4:o fullmagt utlämnas; å Stadens Vägnar- af herrar
Äldste;-

föredrogs Prosesen, rörande Präst Bostället
huru vida den samma skall fortfara, beslöts,
Beslöts, att anmälan till Magistraten - rörande
Prosesen om Kyrkoherde Bostället, om ny kallelse
till Borgeskapet - huru Vida Rättegången skall fullföljas
emedan Stadens Äldste, anser den icke kunna Vinnas,

Dag som ofvan.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 januari 1846,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106803.

Personrelationer