Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 februari 1844

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 februari 1844

Anmärkning

1844. den 23 febr: Sammanträdde å Rådhuset,
Stadens tjugofyra Äldsta, af hvilka voro
Närvarande, följande Herrar -

Ordföranden- Herr Handelsman Möller
Herr Hårdh- Markman, Stålberg- Malm- Bruce-
Johanson- Norling- Bohm- Söderholm, Landin,
Törngren- Norrström-

S:D: föredrogs- af Orföranden, en Burskaps Ansökning
1:mo ingifven af Låssmeds Gesällen Carlson - att såssom
Borgare härstädes blifva Antagen - bifölls-

2:mo Skomakare Gesällen Anders Halldin- om Bur-
skaps Vinnande- härstedes - bifalles -

Dag Som ofvan
/Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 februari 1844,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106802.

Personrelationer