Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 juni 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 juni 1853

Anmärkning

Protocoll wid sammanträde med Stadens Äld-
ste å Rådhuset d. 23 Junii 1853.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
J, Landin
C. Spångberg
H. Dahlberg
P, A. Thysell
G. Dahlberg
L. O. Wessing
P. G. Winterqvist
C. E. Lennmalm
C. G. Berglund

Upplästes Herr Borgmästaren S. A. Hallströms
m. fl. Hos Konungens befallningshafvande
anmälde besvär öfver här Werkstäld Borgerlig
taxering. Och beslöts att förklaring skulle
af sakkunig person uppsättas, och genom Ord-
förandes försorg, jemte handlingarna till
Klaganderna återställas.

Upläst och Justerat d. 1 Juli 1853.
/J; E, Ekström/
/H; Dahlberg/
/C, Spångberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 juni 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106804.

Personrelationer