Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 oktober 1852

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 oktober 1852

Anmärkning

Protocoll hållit wid sammantrede å Rådhuset
med Borgerskapet Äldste d 22 october 1852.

Närwarande Ordföranden J; A; Möller
H:rr Lindblad Hård Swalling Lundberg
Winterqwist Öhman Dahlberg
J E Zetterberg Spångberg W Möller Bowin
Landin Hedlund - Markman Lennmalm

§1.
Föredrogs Sockerbagaren C J Linders an
sökning att få komma i utufning att
hålla Swejtezerirörelse häri Staden emot
ärläggande af de utskylder till Stads Cassan och krono
som blifwa pålagda.
Upläst, Justeradt och godkändt intyga
Bifölls

2:do
Fredrik Berggrens ansökning
att få idka Swejtzeri rörelse
Bifölls

/A Lindblad/
/J, E, Zetterberg/
/W; A; Öhman/
/L; A; Hårdh/
/O; F; Svalling/
/Joh: Hedlund/

Fortgå för att få upp witesförbudet
H:r Hedlund
Lindblad
Zetterberg
Landin
Tysell
Swalling
Lennmalm
Spångb.
förl. Hård

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 oktober 1852,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106801.

Personrelationer