Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 september 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 september 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna den
21 September 1861.

{Närvarande:} Herrar A. Billjer, J. Svengren, J. Walén, W. A.
Öhman, S. Palmgren, J. Svensson, C. A. Lundberg, Levin Hedlund,
L. F. Östervall, A. F. Dahlström, C. J. Andberg, P. Wahlström,
Em.
Svalling, J. W. Widberg, L. P. Malm.

-

Uprättades förslag till entreprenadcontract med blifvande
gästgifvaren för tiden från den 1 April 1862 till den 1 October
1864. och hvarom Auction är utsatt att försigå inför Ma-
gistraten nästa Måndag den 23 dennes, hvarefter beslutades
att de Äldste skulle vid nämnde tillfälle sig infin-
na för att, i händelse af behof, med sitt yttran-
de Magistraten tillhandagå.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt:
/Jacq:s. Svensson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 september 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106796.

Personrelationer