Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 oktober 1849

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 oktober 1849

Anmärkning

1849, October 19 Sammantrede å Tings
huset med Stadens Äldste närvarande ordföranden
Bruse Zetterberg Johanson
Lundström Bom Hård Dahlberg Markman
Bowin Winterqwist Öman Hedlund -
Swalling -


Föredrogs Konungens Befallnings hafwande
Communication till Magistraten om Stadens
Äldstes hörande uppå Instrumäntmakare
Carl Söderberg att få bygga på Westermarken
hwilket af Stadens äldste afslogs.


Beslöts att den på Fattigvårdsgård liggande
Björkwed Skulle genom auction försäljas med
undantag af Sex famnar Björkwed som skulle
begagnas till Tingshuset och Häcktet för Stadens
rekning, med undantag dessutom att Gran
och Tallweden skulle undantagas för Fattig
wårdens behof.

3.
Beslöto närwarande Äldste att en protocolls-
Förande skull anskaffas emot ett arfwode om
ej Skicklig karl kan få för mindre högst
20 Rd [riksdaler] warom annons i Tidning skulle införas

/J: A: Möller/
/J, E, zetterberg/
/S; M, Bruce/
/L; A; Hårdh/
/L. W. Lundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 oktober 1849,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106778.

Personrelationer