Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 mars 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 mars 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste och
Drätselkammaren i Eskilstuna
Stad den 19. Mars 1862.

{Närvarande af Borgerskapets Äldste:}
Herrar J. Hedlund, S. Palmgren, O. F. Svalling, W. A. Öhman,
B E. Skogsborg, A, F. Dahlström, J. Walén, C. J. Andberg,
L. Hedlund och P. Wahlström.

{af Drätselkammaren:}
Herrar P. E. Blomqvist, C. G. Lamberg, J. Wedberg,
C. E. Ståhlberg, A. Dahlqvist, J. F. Ekström

De Äldste och DrätselKammaren hade denna dag
sammanträdt vid Gästgifvaregården för att pröfva
antagligheten af de anbud som vid anställd auction
till försäljning af gamla gästgifveribyggningen
kunde göras.

Wid denna auction stannade Herr J. Hedlund
för högsta anbudet med 1000 Rd Rmt, [riksdaler riksmynt] men detta
anbud förkastades såsom för lågt; hvarefter
beslöts att ny auction skulle å huset utsättas
till Måndagen den 31 dennes, kl. 4 e.m.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 mars 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106777.

Personrelationer