Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 maj 1854

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 maj 1854

Anmärkning

Fredagen den 19:de Maj 1854 förrättades beskattnings
syn hos Westermarksbyggarne af J. E. Ekström
J. Landin, G. Dahlberg och J. G. Johansson
(H. Dahlberg war bortrest) Med detsamma
Togs besigtning på de wid Marielund belägna
nu oinhägnade åkrar hwarom enl Borgerska-
pets beslut d. 15:de dennes De Äldste skulle Contra-
ctera med blifwande Arrendator.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 maj 1854,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106776.

Personrelationer