Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 november 1845

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 november 1845

Anmärkning

{1845.} den 14 November, Sammanträdde, å Råd-
huset, Stadens tjugofyra Äldste, till Öfver
läggning- af hvilka voro Närvarande, Herrar
näml.

Ordföranden Handl: Möller
H:r H:r Stålberg - Winterqvist, Hårdh, Bruce,
Öhman, Söderholm, Swalling- Ekström,
Norling, Forssbom, Frössen, Grönstrand
Bovin Eilitz.

S.D. Ordföranden föredrog Gesällen Christ.
Backman Ansökning till Burskap
Vinnande, såssom manufacturist
1:mo härstädes, beviljades

2:o Föredrogs Arende Contractet å flaker
-sta hemman, till Underskrift, samt
öfverlemnande, till handl: Lindeberg -
hvarvid Stålberg - yttrade Sig, att eij han
för sin del medgifver 3:ne höskördar
Winterqvist, förenade Sig - med Stålberg i an-
Seende till hans anmärkning - å Skördarne-

Dag Som ofvan
/Eilitz/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 november 1845,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106747.

Personrelationer