Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 november 1835

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 november 1835

Anmärkning

{Den 14 November.}

Närvarande: Ordföranden H:r Direct. Zetter-
berg, H:r C: L: Öberg; C. O. Forssbom; Bonni-
vier och Ståhlberg.

{§:14.}
S:D: Ordföranden upläste En Konungens
Befallningshafvandes Resolution den 29
Aug. 1835, angående stadsfästelse å Ma-
gistratens åtgärder till Organisation
af en Auctionskammare här
i Fristaden; Ett CommunicationsBewis
underskrefs af ordföranden m. fl.

[MARG:{Landshöf-
dinge Emb.
Resolution
rörande
Auctions
Kammaren}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 november 1835,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106746.

Personrelationer