Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 januari 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 januari 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde med
Stadens Äldste å Rådhuset i Eskilstuna den
15. Januari 1861.

{Närvarande Ledamöter}
Ordföranden Joh: Hedlund
A. Lindblad Joh: Svengren
B. E. Skogsborg C. E. Stenman
P. E. Blomqvist C. A. Lundberg
J. W. Widberg
P. Wahlström
L. F. Östervall
W. A. Öhman
C. G. Berglund

1:o Upplästes en från Konungens Befallningshaf
vande i Länet anländ, och till de Äldste remit-
terad skrifvelse om dess åliggande, att utse
vittne, samt bestämma dettas dagtraktamente
för den Bränvinsbrännings termin som koppar-
slagaren Alfr: Norrman ånyo blifvit tillerkänd;
hvarefter wittnets Arfvode bestämdes till Två
Riksdaler per dag, samt valdes till wittne
Målare Mästaren W. A. Öhman i Eskilstuna.

2:o Herr Öhman begärde utsyning på Flackersta
skogen för Stängsel vid nämnde Hemman
1000. Stänger samt derförutan virke till källans
Öfverbyggnad och Grindstolpar, hvilket bevilja
des. Wid samma tillfälle skulle äfven utsyning
ske af 6. Lass ved till Soldaten. För werk-
ställande af förenämnde utsyning valdes Herrar
C. E. Stenman, J. Svensson, Er. Haglund samt
J. W. Widberg.

Uppläst och Justerat
/L; F; Österwall/
/J, W, Widberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 januari 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106748.

Personrelationer