Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 maj 1852 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 maj 1852 (2)

Anmärkning

{1852 den 14 Maij å Rådhuset.}

Närwarande: Ordföranden J, A, Möller och Ledamöterne
Herrar J: E. Zetterberg W: A: Öhman L. F. Ståhlberg
C: E. Lennmalm P: A: Thysell, P. G: Winterqwist,
H. Dahlberg, C, Spångberg J Hedlund L. Hård
C. A. Lundberg J. P. Markman
Jon Landin O. F. Swalling.

§1.
S.D. uplästes Wester Rekarne Härads Rätts utslag
emot Smeden Carl Eric Dahlberg, för det han utan
tillstånd låtit upföra Boningshus på Westermarken
och skulle Fabrikören L. F. Ståhlberg, för målets
fortsättning, Samt Dahlbergs hustru Maria Christina
till SommarTinget instämmas, Samt åtago
Sig att efterse att inga widare bygnader å
nämde Westermark upföres: Herrar Landin
Hedlund Dahlberg Hård och Ståhlberg.

§.2.
Om Syn på Gästgifwargården skall wid Snart
instundande Wallbormässa Rådstufwa anmälas,
för att få utsedda Syningsmän af Borgerska-
pet att en samma förrätta.

(Upläst, Justeradt och godkändt intyga)
/Jon: Landin/
/C: A: Lundberg/
/P. A. Thysell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 maj 1852 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106744.

Personrelationer