Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 maj 1852

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 maj 1852

Anmärkning

Sammantrede å Rådhuset med Stadens Äldste
d 14 Maij 1852. Närwarande
H:rar J A Möller J. E. Zetterberg Öhman
Ståhlberg Lennmalm Tysell Lindblad
Winterqwist Dahlberg Spångberg
Hedlund Hård Lundberg Markman
Landin Swalling.

§.
Föredrogs och uplästes Wester Rekarnes Härads
Rätts utslag om otillåten byggnads upförande
å Westermarken som för Carl Eric Dahlberg befest
upförd och skall till Sommartinget instämmas
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg och Maria Christina Dahlberg
och utsågos till att efterse att ej oloflig Byg-
gnader och hägn får på nämde mark ske Herrar Landin Hedlund Dahl
berg Herr Hård Ståhlberg


Om syn på Gästgifwaregården skall wid
Snart instundande Wallbormessa Rudstufwa
hos Magistraten anmälas för att få utfärda
af Borgerskapet till nämde Syne företande.

/J, E, Zetterberg/
/C. E. Lennmalm/
/J; Landin/
/P. A. Thysell/
/C A Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 maj 1852,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106745.

Personrelationer