Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 augusti 1858

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 augusti 1858

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Borgerskapet Herrar Äldstes
sammanträde i Rådhuset i Eskilstuna den 14. Augus-
ti 1858.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund samt
Herrar B. E. Skogsborg Joh. Svengren
A. Lindblad O. F. Svalling
J. W. Widberg C. E. Stenman
L. F. Östervall E. Haglund
Joh Walén
C. A. Lundberg
C. Spångberg

§:1. Upplästes en af Handlanden C. A. Carlsson
till Magistraten ingifne och till Stadens
Äldste remitterat Ansökan om tillstånd
att vid wattenrännan till Stadens stång jerns
hammare, eller vid den till kniphammaren
som Arrenderas af Manufakturisten A. F.
Svanström, Få anlägga Badhus, hvilket
af de närvarande enhälligt bifölls med
villkor att öppningen eller Slussen till
nämnde Badhus sättas så högt, att ej an-
nat än öfverflöds watten kan användas
på det ej wattenwerken, wid lågt watten-
stånd lida genom Förmycken vattenuttappning.

Uppläst och justerat
/Joh. Walén/
/C, E. Stenman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 augusti 1858,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106739.

Personrelationer