Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juli 1849

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juli 1849

Anmärkning

Sammantrede å Tingshuset d 14 Julio 1849:
med Stadens Äldste - närwarande
Ordföranden Hård Lennmalm Lundberg Öhman
Bowin Ekström - Markman

1§.
Närwarande beslöto att {Wad} Skulle ärläggas
öfwer Rådhus Rättens dom emällan Ordföranden
för Stadens Drätselkammare Herr assessor
Kramer och Rådman Grönstrand om till sistnäm-
de fördel att endast till helften å utbetala Borgenförbindelse
för arrenden af Flackesta för 1848.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juli 1849,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106740.

Personrelationer