Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 juli 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 juli 1859

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Borgerskapets Herrar
Äldstes Sammanträde i Rådhuset i Eskils
tuna den 11. Juli 1859.

Närvarande
Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar P. E. Blomqvist E. Kjellström
B. E. Skogsborg C. E. Stenman
W. A. Öhman Joh. Walén
P. Wahlström C. Spångberg
J. W. Widberg F. Bovin d. ä
C. A: Lundberg

Sedan Räkning af Stadens Ombud i Hamnfrå-
gan Herr Mekanikus E. Bäckström blef
Företedd hvaraf visades att Herr Bäckström
i och För nämnde Frågas bedrifvande haft
utgifter till belopp af Rdr 71. 84 Öre R:mt [riksdaler riksmynt]
till hvilken Summas Fyllande de Äldste
genom dess Ordförande den 5:te nästledne
April insändt Rdr 75. R:mt, skulle nu
ombudets Arfvode bestämmas, enär
detta ej i Räkning är upptaget, och
som de Äldste insett med hvilken
nit och skicklighet Herr Bäckström genomdrif-
vit nämnde Fråga, så bestämdes nu arfvo-
det af de Äldste till 103. Rdr 16. öre R:mt

uppläst och Justerat
/W, A; Öhman/
/P, Wahlström/
/Joh. Walén./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 juli 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106722.

Personrelationer