Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 juli 1857

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 juli 1857

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets äldstes sammanträde
å Rådhuset den 11. Juli 1857.

{Närvarande Ledamöter}
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg
A. Lindblad C. E. Stenman
L. A. Hård P. G: Winterqvist
L. F. Östervall Joh. Svengren
C. G. Berglund
J. W. Widberg
L O. Wessing
P. E. Blomqvist
W. A. Öhman

Stadens äldste beslöto att Lån skulle uppta
gas uti Manufactur Disconton stort 5000 Rd [riksdaler] Banco betalande
af Stadens 46: actier i Eskilstuna kanal, detta
Lån skulle tagas på Herr Directeur Th.
Munktells Lånerättighet, och valdes att
underskrifva Skuldsedeln, som är stäld.
till Herr Directeuren Munktell, Herrar
Svengren, Ståhlberg och Östervall

Uppläst och Justerat
/A, Lindblad,/
/C. E. Stenman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 juli 1857,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106721.

Personrelationer