Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 augusti 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 augusti 1853

Anmärkning

Protocoll wid Sammanträde med Stadens Herrar
Äldste å Rådhuset d. 11 Augusti 1853.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
Herr P. E. Blomqvist, G. Dahlberg
C. A. Lundberg, L. F. Ståhlberg
P. A. Thysell, C. E. Lennmalm
B. E. Skogsborg, W. Möller
C. Spångberg, W. A. Öhman
H. Dahlberg, A. Lindbladh

§1. Upplästes Konungens befallningshafwandes
utslag i målet rörande inkräktarne
å Westermarken, och beslöts att desse skulle
delgifwas utslaget genom afskriften, och fa-
talertiden afwaktas för widare tillgjörande
mot de åtalade personerna.

§2. Beslöts att de öfrige som på Westermar-
ken olofligen byggt, skulle äfven åtalas
för erhållande af Afhysningsdom.

Uppläst och Justerat
/J E Ekström/
/G. Dahlberg/
/C. E. Lennmalm/
/W. A. Öhman/
/A. Lindblad/
/C. A. Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 augusti 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106718.

Personrelationer