Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 juni 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 juni 1895

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträde den
4 Juni genast efter Allmänna sammanträdet samma dag
1895. Närvarande de ordinarie ledamöterna.

§1.
Den i ofvanstående protokoll och §2. omförmälda
förbindelse till O. F. W. Jernväg, utskrefs genast och
undertecknades af ledamöterna.

Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt.
Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 7 Juli 1895 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 juni 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106642.

Personrelationer