Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 juni 1892

Anmärkning

Protokoll hållet hos Municipalstyrelsen vid dess
sammanträde den 29 Juni 1892.
Närvarande samtlige de ordinarie ledamöterna:

§. 1.
Municipalstyrelsen beslutade att till Kongliga
Generalpoststyrelsen inlemna en vördsam anhållan
om, att för Nyfors Samhälle beläget intill och samman-
bygdt med Eskilstuna Stad samt har ett innevå-
nareantal af något öfver 3000 personer hvilken nu-
merär är i ständig tillwext, Kongl Generalpoststy-
relsen härför täcktes med snaraste tillgodose
detta Samhälle med en mer än wälbehöflig
brefbärare.

§ 2.
Brandsyn skall förrättas innom nästinstun-
dande wecka och utsåg Styrelsen dess ledamot
Herr Thorild att med Suppleanten C. W. Johansson i
Byggnadsnämnden och Sotaren Åström utföra
denna förrättning och är Herr Thorild den härför
Sammankallande ledamoten.

§ 3.
Af Kommunalordföranden i Fors är till Muni-
cipalstyrelsen levereradt Kr. 800 å uppbörds-
medel för Nyfors enskilda behof.

Eskilstuna som ofvan:
/I, W, Kajerdt,/

Justeras
/G, Larsson/
/F. T. Söderbäck/
/C. A. Thorild/
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106631.

Personrelationer