Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 oktober 1895

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträ-
de den 29 October 1895.

Närvarande jemte ordföranden de ordinarie
ledamöterne

§1.
Såsom förslag till nästa års utgifts - och in-
komst - stat, att framläggas för allmänt sam-
manträde uppsatte nu Styrelsen följande:

{Utgifter}
Aflöning till 2:ne Polisuppsyningsmän Kr. 100.-
Hyra för arrestlokal Kr. 165.-
Ränta och amortering å kapitalet för gång-
bron öfver jernvägen Kr. 210.-
Skrifmaterialier, skrifarbeten och postporto Kr. 100.-
Annonser Kr. 25.-
Läkararvode Kr. 500.-
Ränta till lånt kapital Kr. 150.-
Oförutsedda utgifter Kr. 315.-
Afkorttning å debiterade fyrkar {Kr. 150.-}
{Kronor} {1715.-}

{Inkomster:}
Uttaxering af Sju /7/ öre per fyrk å
beräknade 24 500 fyrkar {Kronor} {1715.-}

Nyfors och Eskilstuna som ofvan
/I,W, Kajerdt,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106632.

Personrelationer