Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 juli 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 juli 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
sammanträde den 18 juli 1893.

§1.
Brandsyn skulle förrättas innom samhället
med snaraste och uppdrogs åt ledamoten
Herr G. Larsson att ombesörja denna förrätt-
ning.

§2.
Sotarens bok skulle kontrakts enligt upp-
visas och granskas, hvilket ledamoten Herr
Thorild åtog sig att å styrelsens vägnar
tillse och genomgå.

§3.
I och för det väckta förslaget om Nyfors
samhälles införlifvande med Eskilstuna
Stad, upprogs åt Herr Thorild att först
på enskild väg rådgöra med ett par med-
lemnar af Stadens styrande män.

Eskilstuna som ofvan
/I,W, Kajerdt/

justeras.
/Sig, Starck./
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 juli 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106598.

Personrelationer