Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 februari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 februari 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens sam-
manträde den 18 Februari 1895.

Närvarande de ordinarie ledamöterna:

§1.
Municipalstyrelsen beslutade att ett extra
allmänt sammanträde skulle utsättas till
Måndagen den 25 Febr. 1895 kl 6 e:m. för att

1:mo Delgifva Kongl. Maj:ts nådiga bref angå-
ende tillsättandet af Läkare inom samhället och
2:dra Framställa förslag om ändring och ordnande af
afloppsledningen inom samhället samt
3:dje att framställa förslaget af en tilltänkt rör-
ledning från ån genom samhällets område
för wattenbehof vid särskilda tillfällen.

Eskilstuna som ofvan
/I,W, Kajerdt,/

justeradt.
/G.Larsson/
/C,W,Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 februari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106597.

Personrelationer