Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 mars 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 mars 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
sammanträde den 16 Mars 1892.

Närvarande, de ordinarie ledamöterna.

§1.
Räkenskaperna för år 1891 genomgingos
och godkändes att i det skick de voro upp-
rättade och afslutade skulle öfverlemnas
till Revisorerna.

Allmänt sammanträde skulle utlysas
till Tisdagen den 29 dennes.

Eskilstuna som ofvan:
/I,W, Kajerdt,/

Justeradt.
/Sig, Starck./
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 mars 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106590.

Personrelationer