Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 oktober 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrel-
sens sammanträde den 16 October 1890.

Närvarande samtlige de or-
dinarie ledamöterna:

§1.
Diskuterades att på bästa och billiga-
ste sätt ordna och verkställa den nödvän-
digaste {utgifts-} och {inkomststaten} för
det kommande året; härefter
enade sig Styrelsen uti att un-
derställa det ordinarie Allmänna
October-Sammanträdet följande:

Inköp af en ny Brandspruta från
Ludvigsbergs tillverkning, af de så kallade tvåhju-
liga 6manssprutorna, med slangar, kopplingar,
sugsil, verktygslåda, stålrör, munstycke och skruf-
nycklar- à Kronor 550,00

I stället för tillhörande kar à 125 Kr. så
skulle Ett sådant af trä anskaffas på enskild
väg med tillbehör för Kronor 50,00 600,00

Hyra af Spruthus - 20,00
Wägunderhållning 200,00
Skrifmaterialier, annonser och skrifbiträde 100,00

Ränta och amortering å kapitalet för
gångbron öfver jernvägen - 200,00
Oförutsedda utgifter - 200,00
Summa Kronor 1320,00

Detta belopp skulle erhållas sålunda:
Beräknad kassabehållning vid årets slut Kr. 120,00
Uttaxering af 8 öre per fyrk å 15000 fyrkar Kr. 1200,00 1320,00
Summa Kronor 1320,00

§2.
Belutades att Allmänna October-Sammanträdet
skulle utlysas, att hållas i Sockenstugan Mån-
dagen den 27:de innevarande October.

/I, W, Kajerdt/

Justeradt.
/G, Larsson/
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106591.

Personrelationer