Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 december 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
sammanträde den 14 Dec. 1893.

§ 1.
Enligt Ordningsstadgarna för Nyfors sam-
hälle, valde Styrelsen till ledamot uti
Byggnadsnämnden Arkit. I. W. Kajerdt och
till Suppleant Herr C. W. Blomqvist.

§ 2.
Allmänt sammanträde utsattes till den
28 Dec. Kl 4 e:m. uti Sockenstugan, hvarom
kungörelser skulle utfärdas:

Eskilstuna som ofvan:
/I, W, Kajerdt./

Justeradt:
/Sig, Starck/
/F T Söderbäck/

[MARG: x) {obs.} Protok. den 28 Dec. 1894. fyllnadsval. /P. G. Englund./]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106582.

Personrelationer