Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 mars 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt Sammanträde
med Nyfors Samhälles röstberättigade medlem-
mar uti Sockenstugan den 29 Mars 1892.

§1.
Efter gjord framställning förklarades Sam-
manträdet vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Westerson och Söderbäck.

§3.
Efter uppläsandet af Revisionsberättelsen
och på derom gjord framställning, beviljade
Stämman wederbörande, full ansvarsfrihet
för 1891 års förvaltningar.

§4.
Förslag väcktes om anskaffandet af en längre
sprutslang, hvilket remitterades till Munici-
palstyrelsen. Härefter upplöstes stämman.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt:
/G. Larsson/
/A. J. Westersson/
/F. T. Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106557.

Personrelationer