Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 december 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt sammanträde med
Nyfors samhälles röstberättigade medlemmar uti
Sockenstugan den 29 December 1891.

§1.
Sammanträdet förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Då uppbörden för Samhällets särskilda behof skall
ske gemensamt med Fors Sockens kommunaluppbörd,
godkändes en framställning af, att granskning
af Nyfors utgifts och inkomststat för kommande
året, får ske gemensamt med blifvande
granskning af Fors Sockens utgifts och inkomst-
stat.

§3.
De afgående ledamöterna uti Municipalstyrelsen
G. Larsson och S. Starck, återvaldes. Afgående
Suppleanten i Municipalstyrelsen A. P. Andersson, återvaldes.

§3.
Tillkännagafs att Municipalstyrelsen har till Supple-
ant i Byggnadsnämnden invalt gårdsegaren C. W.
Johansson i N:o 38. efter afflyttande J. F. Thorslund.

§4.
Till ledamöter uti Helsovårdsnämnden nyvaldes
A. W. Pettersson i Brödraborg och Trädårdsmästaren C. A. Borg-
ström.

§5.
Till 1:ste Brandchef valdes C A Borgström och till
2:dre chef A. G. Eriksson i N:o 29. Till 1:ste Sprut-
mästare åter valdes F. T. Söderbäck
och till 2:dre Sprutmästare återvaldes A. E.
Eriksson i Marieberg.

§6.
Till revisorer af årets räkenskaper
återwaldes Ingeniör Magnus Brunskog
och Lokomotivföraren A. P. Andersson och
till deras Suppleanter återvaldes Trädgårds-
mästaren C. A. Borgström och Handlanden
Alfr. Carlsson.

§7.
Att justera dagen protokoll utsågs
Herrar A. J. Westerson och A. W. Pettersson

Eskilstuna som ofvan:
/I, W, Kajerdt,/

Justeras
/A. J. Westersson/
/A. W. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106556.

Personrelationer