Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 juni 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 juni 1895

Anmärkning

Protokoll vid allmänt sammanträde med Nyfors
röstberättigade den 25 juni 1895.
Då Ordningsmannen var laga förhindrad att
närvara, öppnades och leddes sammanträdet af
vice Ordföranden A. Gustaf Larsson.

§1.
På framställd fråga, om stämman var lagligen
utlyst, svarades Ja.

§2.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
Herrar J.E. Widlund i Sandbäcken och C A Lind-
qvist i Kinaborg.

§3.
Togs frågan om förhyrning af utvidgad arrest-
lokal till behandling, och beslutades att af
Herr Borgström hyra 2:ne rum som på Herr
Borgströms bekostnad afbalkas till 2st
arrestlokaler, ett rum att förvara samhällets
lycktor och öfvriga för gatubelysningen nödiga
materialier, det öfriga af lokalen förblifver
expeditionsrum åt vice Länsman. Hyressumman för
nämnde lokaler utgår med Kr. 165 för år, men skall
hyresvärden {då} äfven svara för, och bekosta eldning
och städning.

§4.
Herr C J Johansson väckte förslag om, att
samhället går i författning om inköp af tomt
för att derå bygga nödvändiga lokaler,
såsom spruthus, arrestrum m.m.
samt det öfriga af tomten användas
som materialgård.

Eskilstuna och
och Nyfors som ofvan
/I.W.Kajerdt/
/A Gustaf Larsson/

justeradt
/C,A, Lindqvist./
/J,E, Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 juni 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106539.

Personrelationer