Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 juli 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 juli 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Municipalnämn-
dens i Nyfors sammanträde i Sessions-
rummet den 9 Juli 1902.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson, P. V. Lindqvist,
Karl Andersson och A. Karlsson;

Sammanträdet leddes af v. ordföranden A. Karlsson, då Herr
August Nordström på grund af bortresa var förhindrad
närvara.

§ 1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar Karl An-
dersson och P. V. Lindqvist.

§ 2.
Uppdrogs åt Herrar C. A. Johansson och A. Karlsson
att förrätta den blifvande vattenuppbörden samt för-
valta de då inkommande medlen, till dess ordinarie
kassören återkommer.

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson./

Justeradt:
/P, W, Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 juli 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106516.

Personrelationer