Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 maj 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 maj 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors samman-
träde den 29 Maj 1903.

Närvarande Herrar August Nordström, P. V. Lindqvist,
Karl Andersson och A. Karlsson.

I Herr C. A. Johanssons ställe var suppleanten, Herr
C. L. Carlsson närvarande.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar Karl
Andersson och C. L. Carlsson.

§2.
Beslöts, i den händelse Stämman kommer att fatta
beslut om anläggning af gatubelysning med gas från
Eskilstuna stad i enlighet med framlagdt förslag,
hos Stämman anhålla att densamma ville för än-
damålet anslå ett belopp af 18:000- Kronor nämnli-
gen till Rörnätet 10.000 Kronor, cirka 40 st. lyktor
att 130:- Kronor per stycket 5.200:- Kronor samt
till oförutsedda utgifter, bergsprängning m. m.
2.800:- Kronor och vill Nämnden föreslå att beloppet,
måtte få utgå från ammorteringslånet och ansö-
kan därom får göras hos Kungl, Majst.
[MARG: Exped.
till Stämman)

Nyfors den 29 Maj 1903.
/August. Nordström/

Justeradt.
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 maj 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106482.

Personrelationer